fbpx
alert-en-erbij-consent Er werd meteen opvolging gegeven aan het besluit - CONSENT-methode

Er werd meteen opvolging gegeven aan het besluit

Ongeveer een week na het afsluiten van een Basistraining kreeg ik van een van de deelnemers onderstaande mail. Geweldig om dit soort verhalen terug te horen. En helemaal leuk: ik mag het met jullie hier op de website delen:

"Na de training op dinsdag heb ik op zaterdag de CONSENT-methode uitgeprobeerd in een van de groepen die ik begeleid. Zij hadden op deze zaterdag hun beleidsdag. Het ging om een meningsvorming over een onderwerp in de volkshuisvesting. Het is een ingewikkeld onderwerp en redelijk specialistisch, maar ook van grote invloed voor de kansen van woningzoekenden op een woning in de stad.

Het onderwerp was heel breed waardoor de beeldvormingsronde echt nodig was om het onderwerp af te bakenen. In het begin was het erg wennen (zowel voor mij als gespreksleider als voor de groep). Wat gebeurde was dat mensen vragen (meningsvormende vragen) aan elkaar ging stellen en de persoon aan wie de vraag gericht was meteen antwoord wilde geven. Dat vroeg veel correctie (even wachten tot je weer aan de beurt bent). Gaandeweg werd het gesprek wat algemener (minder per persoon) gevoerd.

Uiteindelijk is er na een lange consent-ronde (waarbij het besluit live op het scherm werd aangepast aan een wijzigingsvoorstel) wel door iedereen consent gegeven. Dat vergde nog wel tussentijdse herinnering aan wat consent hier betekent: geen overwegende bezwaren tegen dit voorstel.

De groep vond het leuk, hoewel er af en toe wat ongeduld in sloop. Dat laatste vooral bij het verkrijgen van consent, steeds een kleine aanpassing/aanscherping van het besluit.

Vooral het moeten wachten met reageren viel goed in de smaak. Daardoor werd er een duidelijk besluit genomen en had iedereen het gevoel er de hele tijd bij betrokken te zijn geweest.

Citaat van een van de leden: “Ik heb vaak moeite met het erbij blijven, zo een hele dag binnen. Door de methode bleef ik wel alert en erbij.”

Ook de anderen waren tevreden en zagen zeker het nut van deze manier van overleggen.

Het leukste kwam maandag, toen er een overleg was met de corporatie en er meteen opvolging kon worden gegeven aan het besluit door de mening in te brengen en te vragen om een bepaald scenario door te rekenen voor de meerjarenplanning. Dat betekent dat het besluit ook echt van hen is.

Ik denk zeker dat deze methode in ons werk goed inzetbaar is. Zal het ook zeker vaker inzetten.

Met vriendelijke groet,
Ria Heldens"

Besluit met CONSENT

Wat is consent?
Wat levert werken met consent je op?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek de antwoorden op deze vragen!

Invalid Input
© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS