fbpx
sand-2543424_1280 In 5 stappen van een idee naar een fantastisch plan! - CONSENT-methode

In 5 stappen van een idee naar een fantastisch plan!

Stel, je hebt een idee waar je graag input op krijgt, zodat het een fantastisch plan wordt. Wat een rijkdom kan het dan zijn om aan meer mensen input te vragen en zo met veel meer suggesties tot een geweldig resultaat te komen. Hiervoor kun je een kring organiseren.

 

1. Je zit bij elkaar en spreekt af dat voor deze bijeenkomst de volgende afspraken gelden:
Iedereen komt aan de beurt;
Val elkaar niet in de rede;
Stel alleen een een vraag ter verduidelijking aan de persoon die het woord heeft en je niet snapt wat diegene zegt;
Geen discussie;
Ga door met rondes todat alles gezegd is;
Luister goed naar elkaar.  Wijs een persoon aan als gespreksleider. De gespreksleider geeft leiding aan het gesprek en geeft aan wie mag spreken.
Je neemt dus alleen het woord op aanwijzing van de gespreksleider.

 

2. Toelichting 
De indiener geeft een toelichting op het onderwerp waar hij/zij graag input op wil hebben.

 

3. Beeldvorming 
De gespreksleider vraagt of er leden in de kring zijn die meer informatie nodig hebben om een mening te kunnen geven. Kringleden die een vraag hebben, kunnen hun hand opsteken en wachten tot de gespreksleider ze het woord geeft.

 

4. Meningsvorming en verdieping 
Hier wordt in de volgorde van de kring gewerkt. De gespreksleider vraagt wie wil beginnen met de ronde meningsvorming. Vervolgens geeft elk kringlid zijn/haar mening en ideeën over het onderwerp. Als het je beurt is en je hebt niets toe te voegen, kun je bijvoorbeeld zeggen: “ik hoor jullie”.
Houd je beurt kort, maar zeg wel wat je te zeggen hebt. Er komen meerdere rondes, dus je komt opnieuw aan de beurt. Je kunt dan nieuwe dingen toevoegen of reageren op wat een ander in de kring gezegd heeft. Met deze rondes ga je door totdat alles gezegd is en alle ideeën zijn gedeeld.

 

5. Besluitvorming 
De gespreksleider of een lid van de kring kan met een voorstel komen waarop consent gevraagd wordt. In dit voorbeeld wil de indiener van de motie graag input hebben op zijn/haar idee. Dan hoeft er niet altijd een besluit genomen te worden. Het kan wel. Maar daarover een volgende keer meer.

 

Besluit met CONSENT

Wat is consent?
Wat levert werken met consent je op?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek de antwoorden op deze vragen!

Invalid Input
© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS