fbpx
anders consent

Met consent besluiten tot een dictatuur… kan dat?

Ja, dat kan. Theoretisch sowieso.
In de praktijk zou ik wel wat suggesties willen doen. Want je raakt hier wel een interessante paradox natuurlijk. Ik zou zelf nooit consent gaan met “En voortaan heeft 1 persoon over alles altijd het laatste woord.”

Tegelijkertijd kan ik me situaties voorstellen waarbij ik mijn consent geef aan een besluit als “Voor dit onderwerp (helder omschreven) heeft deze persoon voor deze periode (ook weer helder afgebakend) het mandaat om in het moment naar eigen inzicht besluiten te nemen (lees: knopen door te hakken).” Sterker nog: er zijn genoeg situaties te bedenken waarbij ik daar veel voordelen van zie.

In trainingen komt de vraag steevast aan de orde: “Kun je ook met consent besluiten dat je anders gaat besluiten?” Dat je de meerderheid laat beslissen, dat je de chaos zijn gang laat gaan of met consent besluiten dat we nog geen besluit nemen...

Een voorbeeld trof ik onlangs op Twitter:

mamas wil is wet

Achtergrond blijkt de - met consent genomen - afspraak dat beeldschermtijd flexibel is, maar dat mama mag signaleren dat het de spuigaten uitloopt. Als zij op de rem stapt wordt hier zonder discussie gehoor aan gegeven.

Mensen die nog geen of weinig ervaring hebben met de CONSENT-methode vragen bij dit soort voorbeelden nogal eens: “Ja, maar dat is toch niet meer gelijkwaardig?”  Bedenk daarbij dat een besluit met consent niet op zichzelf staat. De CONSENT-methode stimuleert ook een sfeer, een cultuur waarbij iedereen gehoord wordt, maar de macht niet bij één persoon ligt maar waar invloed soepel door de hele groep vloeit en verantwoordelijkheid samen gedragen wordt. Waarbij ‘eerlijk samen delen’ niet hetzelfde is als ‘allemaal evenveel’. De verantwoordelijkheid samen delen is niet hetzelfde als allemaal evenveel verwantwoordelijkheid krijgen. Wel krijgt iedereen de kans om de verantwoordelijkheid op te pakken die zij in dat moment aankan (en wil aangaan). We zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk.

Met consent is in dit voorbeeld afgesproken dat de ouder, bij dit onderwerp, voorlopig nog helpt met verantwoord schermgebruik. Het gesprek blijft open. Mochten de gezinsleden deze afspraak ontgroeien komt het onderwerp gewoon opnieuw op de agenda en wordt er - met consent - een nieuwe, voor dat moment passende afspraak gemaakt.

Bovenstaand voorbeeld komt uit een gezinssituatie, maar zijn veel voorbeelden waar het binnen organisaties zinvol is om mensen een mandaat te geven. Bijvoorbeeld omdat zij specifieke kennis van zaken hebben.

Besluit met CONSENT

Wat is consent?
Wat levert werken met consent je op?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek de antwoorden op deze vragen!

Invalid Input
© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS