fbpx

zorg

zorg

gemeenten

gemeenten

bedrijven

bedrijven

onderwijs

onderwijs

gezin

gezin

English

English

Image

Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samenbrengen

Zoveel partijen, zoveel wensen, zoveel meningen, belangen, ideeën en behoeftes. Met een helder gezamenlijk doel voor ogen werk je samen toe naar een besluit dat iedereen kan (uit)dragen en verantwoordelijkheid voor kan nemen.

Image

Burgerschaps participatie

Plannen maken mét, in plaats van plannen maken vóór om zo samen tot gedragen besluiten te komen. Burgers, organisaties en gemeente samen in actie voor duurzame oplossingen!

Image

Na democratie komt sociocratie

Niet meeste stemmen gelden, maar alle stemmen gelden! Er worden gedragen besluiten genomen, waarbij iedereen echt meedoet en zich zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Doelgericht aan de slag met interne communicatie en burgerparticipatie voor betrokken besluitvorming

Image

Doelgericht vergaderen

Elke bijeenkomst heeft een gezamenlijk doel en elke aanwezige heeft een persoonlijk doel. Het gezamenlijke doel overstijgt het individuele doel. Met dit voor ogen kunnen doelgerichte besluiten genomen worden.

Image

De gespreksleider faciliteert de bijeenkomst

... zorgt voor een soepel verloop, houdt in de gaten dat iedereen aan de beurt komt, zich aan de Gespreksetiquette houdt en dat besluiten met consent genomen worden.

Image

Veelomvattende en complexe onderwerpen

Stap voor stap begrip kweken voor elkaars posities, mogelijkheden open onderzoeken en samen naar oplossingen zoeken levert onverwachte resultaten op. Het gezamenlijk opgestelde doel helpt hierbij.

foto-spel-consent

Kennismaken via een serious game

Ervaar wat gelijkwaardig overleg en besluitvorming met consent kan betekenen bij jou in de gemeente. Organiseer met jouw afdeling, team of collega's een Kennismakingsworkshop. Hierin ga je oefenen hoe je overleg vormgeeft op basis van gelijkwaardigheid en tot gedragen besluiten komt waarbij alle stemmen gelden. We starten met een serious game en maken daarna de overstap naar enkele praktijksituaties die door de deelnemers zelf aangedragen worden.

Deze CONSENT-methode® Trainers helpen je graag verder!

Baudy Wiechers

Baudy Wiechers

Bevlogen & daadkrachtig

e-mail  website facebook linkedin

Mariska van den Bosch

Mariska Mouwen

Ondernemend & opgewekt

e-mail website linkedin

Rachel Kruk

Rachel Kruk

Kleurrijk & inventief

e-mail  website linkedin

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In ons boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT voor gemeenten' vind je de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan.

Je leest hoe de methodiek kan bijdragen aan het organiseren en uitvoeren van de veelomvattende, complexe en steeds toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten.

Er staan ervaringsverhalen in van heel verschillende gemeenten en een aantal veelvoorkomende vragen worden beantwoord.

Image