online

online

zorg

zorg

gemeenten

gemeenten

bedrijven

bedrijven

onderwijs

onderwijs

gezin

gezin

English

English

Mark Boumans

Gekwalificeerd gespreksleider verbonden aan de CONSENT-methode

Vanuit Zuid-Limburg ga ik dagelijks het land in, meestal richting Noorden, maar regelmatig ook nog wat zuidelijker. Als ik op pad ben, zoek ik steeds naar nieuwe elementen om aan mijn rugzak toe te voegen.

Daarnaast krijg ik er ook energie van om in mijn rugzak te grabbelen en te kijken wat er vandaag in zit of eruit wil komen, alles afhankelijk van de omgeving waarin ik op dat moment terecht ben gekomen.

Mark Boumans
Mark sfeerfoto

Vrijheid en plezier

Ik werk als teamcoach binnen de Rijksoverheid en de organisatie waar ik deel van uitmaak is een paar jaar geleden overgegaan naar zelforgansiatie. Besluitvorming is daarbinnen een belangrijk onderdeel. In mijn dagelijkse werk met de teams die ik ondersteun gebruik ik de Consent-methode volop.

Zelf word ik er heel blij van en ik merk dat ook in de teams de methode als helpend en ondersteunend wordt ervaren. Dit komt vooral door de gelijkwaardige manier van samenwerken, het feit dat iedereen gehoord wordt en er besluiten genomen worden die iedereen bereid is te proberen omdat ze mee hebben gedaan aan de totstandkoming. Ook als het wat lastiger wordt met elkaar zie je dat de Consent-methode mooie handvatten biedt om met elkaar het goede gesprek te voeren waarin met respect gezegd kan worden wat nodig is.