fbpx
Image

Teamvergaderingen

Goed voorbereid vergaderen met een heldere structuur.
Samen binnen de afgesproken tijd tot gedragen besluiten komen die soepel uitgevoerd worden.

Image

Soepel samenwerken in kleiner verband

Met vertrouwen van je collega's in kleine groepen samenwerken met een helder mandaat. Van hieruit besluiten kunnen nemen waar het hele team verantwoordelijkheid voor draagt.

Image

Visieontwikkeling

Samen op basis van gelijkwaardigheid de diepte in over wat de normen en waarden zijn van waaruit we ons onderwijs willen vormgeven.

De rust van gestructureerd overleg zorgt voor helderheid en gedragen besluiten

Image

CONSENT en medezeggenschap

Een heldere domeinbeschrijving helpt om duidelijk te maken waarover iemand wel of niet mag meebeslissen. Dit zorgt voor betrokkenheid en begrip voor elkaar en elkaars gezichtspunten.

Image

Effectief directeuren overleg

Vanuit individuele praktijksituaties samen bespreken wat nodig is voor het grotere geheel. Overstijgend gedragen besluiten nemen zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen.

Image

Gedragen besluiten nemen

Beleid dat uitgevoerd wordt omdat alle betrokkenen mee hebben besloten en zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering.

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In het boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT - onderwijs' lees je ervaringsverhalen hoe consentoverleg en -besluitvorming toegepast wordt op verschillende scholen en diverse vormen van onderwijs.

Je vindt er ook de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan. De rijk geïllustreerde uitleg maakt inzichtelijk wat de Gespreksetiquette is en hoe je de verschillende rondes om tot een besluit te komen vormgeeft.

Nuttig om zelf te lezen en leuk om weg te geven aan de leerkracht van je kind of collega's.

Kleintje Besluit met CONSENT - overheid

CONSENT & onderwijs:

© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS