fbpx
Image

Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samenbrengen

Zoveel partijen, zoveel wensen, zoveel meningen, belangen, ideeën en behoeftes. Met een helder gezamenlijk doel voor ogen werk je samen toe naar een besluit dat iedereen kan (uit)dragen en verantwoordelijkheid voor kan nemen.

Image

Burgerschaps participatie

Plannen maken mét, in plaats van plannen maken vóór om zo samen tot gedragen besluiten te komen. Burgers, organisaties en overheid samen in actie voor duurzame oplossingen!

Image

Na democratie komt sociocratie

Niet meeste stemmen gelden, maar alle stemmen gelden! Er worden gedragen besluiten genomen, waarbij iedereen echt meedoet en zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Doelgericht aan de slag met interne communicatie en burgerparticipatie voor betrokken besluitvorming

Image

Doelgericht vergaderen

Elke bijeenkomst heeft een gezamenlijk doel en elke aanwezige heeft een persoonlijk doel. Het gezamenlijke doel overstijgt het individuele doel. Met dit voor ogen kunnen doelgerichte besluiten genomen worden.

Image

De gespreksleider faciliteert de bijeenkomst

... zorgt voor een soepel verloop, houdt in de gaten dat iedereen aan de beurt komt, zich aan de gespreksetiquette houdt en dat besluiten met consent genomen worden.

Image

Veelomvattende en complexe onderwerpen

Stap voor stap begrip kweken voor elkaars posities, mogelijkheden open onderzoeken en samen naar oplossingen zoeken levert onverwachte resultaten op. Het gezamenlijk opgestelde doel helpt hierbij.

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In ons boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT - overheid’ vind je de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan.

Je leest hoe de methodiek kan bijdragen aan het organiseren en uitvoeren van de veelomvattende, complexe en steeds toenemende verantwoordelijkheden van overheden.

Er staan ervaringsverhalen in van verschillende overheidsinstanties en een aantal veelvoorkomende vragen wordt beantwoord.

Geschikt als eerste kennismaking, voor jezelf of voor je team.

Kleintje Besluit met CONSENT - overheid

CONSENT & overheid:

© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS