consent

consent

zorg

zorg

gemeenten

gemeenten

bedrijven

bedrijven

onderwijs

onderwijs

gezin

gezin

individueel

individueel

Image

Wat is consent?

Consent betekent dat je besluiten neemt waar geen van de aanwezigen meer een overwegend, beargumenteerd bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten genomen en voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan wat besloten is.

Image

Visie - missie

Iedereen die met de CONSENT-methode® werkt voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Gelijkwaardigheid is de norm in de wereld en iedereen mag meedoen, is belangrijk en waardevol. Zo wordt de wereld steeds een stukje mooier.

Image

Gelijkwaardigheid

Ieder mens heeft een gelijke waarde, tegelijkertijd zijn we ongelijk, uniek en verschillend. Gelijkwaardigheid krijgt vorm binnen bepaalde kaders/domeinen, zo blijft het werkbaar en overzichtelijk.

Vanuit gelijkwaardigheid constructief samenwerken en gedragen besluiten nemen

Image

Waarom een methode?

Een methode geeft houvast en veiligheid. Van daaruit ontstaat de vrijheid die nodig is om te kunnen brainstormen en tot compleet nieuwe ideeën te komen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en wijsheid kom je tot verrassende resultaten.

Image

Organisatie

Alleen gestart geeft Baudy Wiechers nu samen met Rachel Kruk en een team van ervaren en deskundige Trainers en Gespreklseiders vorm aan de CONSENT-methode®. Zo maken we CONSENT-besluitvorming en gelijkwaardig samenwerken breed toegankelijk.

Image

Ontstaan methode

Alles is er al, maar soms op zoveel plaatsen dat eenvoudig toepassen er niet meer bij is. De CONSENT-methode® is ontstaan door heel verschillende oude wijsheden en werkwijzen in een praktische vorm te gieten die past bij onze cultuur, onze maatschappij en zo helpt antwoorden te vinden op vragen die in deze tijd spelen.

 

De mensen achter de CONSENT-methode:

Baudy Wiechers en Rachel Kruk zorgen voor de dagelijkse gang van zaken van de Sociale Onderneming CONSENT-methode®. Samen met de Trainers en Gekwalificeerde Gespreksleiders laten ze zoveel mogelijk mensen kennismaken en vaardig worden in het werken met consent.

Trainers

CONSENT-methode® Trainers zijn betrokken mensen die gedegen zijn opgeleid in het gedachtengoed van de methodiek. Ze willen hun kennis en ervaring graag delen en overbrengen op anderen, zodat die leren zelfstandig aan de slag te kunnen met de CONSENT-methode®. Een paar keer per jaar ontmoeten de Trainers elkaar om samen te blijven leren en doorontwikkelen.

Baudy Wiechers

bevlogen & daadkrachtig

Baudy Wiechers

Grondlegger, Partner
Trainer, Gespreksleider

Rachel Kruk

kleurrijk & helder

Rachel Kruk

Partner
Trainer, Gespreksleider

Mariska Mouwen

ondernemend & opgewekt

Mariska Mouwen

Trainer
Gespreksleider

Suzanne Thissen

toegewijd & helder

Baudy Wiechers

Trainer
Gespreksleider

Gekwalificeerd Gespreksleiders verbonden aan de CONSENT-methode

Deze Gespreksleiders hebben niet alleen de Gespreksleiderstraining gevolgd, ze hebben ook in het werkveld veel ervaring opgedaan in het toepassen van de methodiek. Ze zijn op uitnodiging Gekwalificeerd Gespreksleider geworden.

Een paar keer per jaar komen ze samen om te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Ze werken als zelfstandig (extern) Gespreksleider. Daarnaast kunnen ze ingezet worden om Trainers te ondersteunen bij grotere groepen.

Carien Kirkels

relaxed & eerlijk

Carien Kirkels

Eva Mondeel

bruisend & verbindend

Eva Mondeel

Han Renting

inlevend & gedreven

Han Renting

Agnes Bouwmeester

zorgzaam & secuur

Agnes Bouwmeester
Maak effectief besluiten nog leuker! Ontvang de:

1. Gespreksetiquette
2. Van Motie tot Besluit

En ga meteen aan de slag!

Ervaringen met de CONSENT-methode®

ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2019 - in opdracht van Infini.nu