fbpx
Image

Vrijheid in Verbondenheid

Er is weinig zo persoonlijk als hoe je wilt wonen. Zelfs als je weet dat je dat met/in een groep wilt doen, hoe realiseer je dat en behoud je tevens ruimte voor jezelf.

Image

Creativiteit en realisatie

Vanuit een stevige basis, komt de creativiteit op gang. Zo worden hobbels omgebogen naar mogelijkheden en oplossingen waar iedereen weer mee verder kan.

Image

Opzetten én draaiend houden

Breng structuur aan waarbij de focus ligt op wat je vandaag al kunt gaan doen om verantwoordelijkheden te delen en samen jullie project te realiseren.

Gelijkwaardig en met plezier samen wonen en leven in een community

Image

Duidelijkheid over alle belangen en verwachtingen

Op basis hiervan kunnen kaders neergezet worden waarbinnen de verschillende gezichtspunten een plaats krijgen. Dit leidt tot een gedragen plan en doet recht doet aan de diverse belangen.

Image

Concreet, goed uitvoerbaar en behulpzaam

Door het doorlopen van eenvoudige stappen worden effectieve besluiten genomen op basis van gelijkwaardigheid

Image

Afgevaardigden

In een woongroep is vertrouwen erg belangrijk. Zo ook het vertrouwen in de afgevaardigde die jou of een deel van de groep vertegenwoordigt. Vertrouw erop dat het juiste besluit genomen wordt.

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In het boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT - wonen' lees je ervaringsverhalen hoe consent overleg en -besluitvorming toegepast wordt binnen diverse woongroepen en community’s.

Je vindt er ook de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan. De rijk geïllustreerde uitleg maakt inzichtelijk wat de Gespreksetiquette is en hoe je de verschillende rondes om tot een besluit te komen vormgeeft.

Nuttig om zelf te lezen en leuk om weg te geven aan mensen die al in een woongroep wonen of dit overwegen te gaan doen.

Kleintje Besluit met CONSENT - overheid

CONSENT & wonen:

© 2022 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS