fbpx
Image

Vrijheid in Verbondenheid

Er is weinig zo persoonlijk als hoe je wilt wonen. Zelfs als je weet dat je dat met/in een groep wilt doen, hoe realiseer je dat en behoud je tevens ruimte voor jezelf.

Image

Creativiteit en realisatie

Vanuit een stevige basis, komt de creativiteit op gang. Zo worden hobbels omgebogen naar mogelijkheden en oplossingen waar iedereen weer mee verder kan.

Image

Opzetten én draaiend houden

Breng structuur aan waarbij de focus ligt op wat je vandaag al kunt gaan doen om verantwoordelijkheden te delen en samen jullie project te realiseren.

Gelijkwaardig en met plezier samen wonen en leven in een community

Image

Duidelijkheid over alle belangen en verwachtingen

Op basis hiervan kunnen kaders neergezet worden waarbinnen de verschillende gezichtspunten een plaats krijgen. Dit leidt tot een gedragen plan en doet recht aan de diverse belangen.

Image

Concreet, goed uitvoerbaar en behulpzaam

Door het doorlopen van eenvoudige stappen worden effectieve besluiten genomen op basis van gelijkwaardigheid

Image

Afgevaardigden

In een woongroep is vertrouwen erg belangrijk. Zo ook het vertrouwen in de afgevaardigde die jou of een deel van de groep vertegenwoordigt. Vertrouw erop dat het juiste besluit genomen wordt.

Specifieke trainingen in 2023:

Gespreksleiders opleiding - Wonen

Speciaal voor (de pioniers van) gemeenschappelijke woon-projecten en initiatieven

Besluitvorming door middel van consent biedt enorm veel oplossingen voor het gezamenlijk en gelijkwaardig reilen en zeilen in jouw community. Het geeft handvatten om vanuit gelijkwaardigheid en betrokkenheid heldere afspraken te maken, praktische besluiten te nemen en de aanwezige kwaliteiten in te zetten.

De gespreksleider speelt een cruciale rol in het op koers houden van een bijeenkomst en kring. Een ervaren gespreksleider heeft vertrouwen in de methode en straalt daarmee rust uit. Op het moment dat knelpunten boven water komen, gaat je groep (de kring) deze aan en stuurt samen toe naar een groeimoment. Community building op haar best!

Download hier de A4 flyer

Themadag

Gelijkwaardigheid overleg en gedragen besluiten in jouw wooninitiatief/groep

Steeds meer nieuwe vormen van wonen ontstaan. Communities, woongroepen, gedeelde huishoudens etc. Hoe laat je dat soepel verlopen? Hoe zorg je ervoor dat jullie op 1 lijn blijven, er op een prettige manier overleg plaatsvindt en er besluiten genomen worden die iedereen uitvoert? Zodat het samen wonen echt meerwaarde heeft en jullie het ‘goed’ met elkaar hebben?

Op steeds meer plekken wordt de CONSENT-methode als overleg- en beslisstructuur toegepast vanwege de positieve ervaringen. Wij bieden de mogelijkheid om hiermee kennis te maken en dit te ervaren aan de hand van praktische voorbeelden waar jullie als woongroep mee te maken hebben of zullen krijgen.

Tijdens de CONSENT-methode Themadag gaan we praktisch aan de slag. Je leert hoe de opbouw van een bijeenkomst er uitziet, gaat ervaren hoe je tot een gezamenlijk, gedragen besluit komt en gaat wijzer en geïnspireerd naar huis. De dag is een combinatie van inspireren, leren en ervaren.

Deze Themadag kun je volgen als initiatief of bestaande gemeenschap. We werken in groepen van 5 tot 9 deelnemers of een veelvoud hiervan. Je kunt je ook inschrijven als individuele deelnemer, waarbij een datumprikker uitgaat zodra we 5 aanmeldingen hebben. De kosten zijn € 250 p.p., inclusief trainingsmateriaal en exclusief btw.

Heb je interesse in deze themadag? Laat dan je gegevens achter en je hoort snel van ons.

maak een (of meer) keuze
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
vul je telefoonnummer in
Invalid Input
Invalid Input

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In het boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT - wonen' lees je ervaringsverhalen hoe consent overleg en -besluitvorming toegepast wordt binnen diverse woongroepen en community’s.

Je vindt er ook de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan. De rijk geïllustreerde uitleg maakt inzichtelijk wat de Gespreksetiquette is en hoe je de verschillende rondes om tot een besluit te komen vormgeeft.

Nuttig om zelf te lezen en leuk om weg te geven aan mensen die al in een woongroep wonen of dit overwegen te gaan doen.

Kleintje Besluit met CONSENT - overheid

CONSENT & wonen:

© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS