fbpx

zorg

zorg

gemeenten

gemeenten

bedrijven

bedrijven

onderwijs

onderwijs

gezin

gezin

English

English

Image

De managementlaag wegsnijden maakt teams nog niet zelfsturend

Taken en verantwoordelijkheden veranderen, belangrijk om alle medewerkers en werkzaamheden in balans te houden.

Image

Tijd maken door tijd te nemen

Als de diverse disciplines en vaardigheden aanwezig zijn, kan het team goed functioneren. Hierdoor kan de beste zorg gegeven worden.
Geef verandering tijd en aandacht, zodat je als gelijkwaardig team uitkomt waar je samen voor staat!

Image

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid legt het accent op de mens, op de eigen veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Betekenisvol voor de zorgvrager, voor de zorgprofessional en voor de betrokkenen eromheen.

Van zorgen voor
naar zorgen dat!

Image

Samen verantwoordelijk

Gezamenlijk genomen besluiten haalt vrijblijvendheid weg. De afspraken zijn duidelijk en geven houvast. Alle betrokkenen worden aangesproken op gemaakte afspraken.

Image

Externe gespreksleiding

Een externe gespreksleider zorgt dat de Gespreksetiquette toegepast wordt en faciliteert de bijeenkomst om samen tot heldere afspraken en gedragen besluiten te komen. Het team heeft de focus volledig op de inhoud.

Image

Waardering voor elkaars verschillen

Door gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten en interesses in je team, doe jij waar je goed in bent en je collega's ook. Zo worden alle taken met plezier en vakkundig uitgevoerd.

foto-spel-consent

Zelf ervaren hoe dat werkt: 'van zorgen voor naar zorgen dat'

Dit kan via onze Kennismakingsworkshop. Met je eigen team of een aantal collega's aan de slag om te oefenen hoe dat in de praktijk vorm krijgt. We starten in spelvorm en maken daarna de stap naar jullie eigen praktijk. Je gaat ervaren hoe je overlegt op basis van gelijkwaardigheid waarbij iedereen aan de beurt komt, gehoord en gezien wordt en hoe je samen tot gedragen besluiten komt.

Deze CONSENT-methode® Trainers helpen je graag verder!

Baudy Wiechers

Baudy Wiechers

Bevlogen & daadkrachtig

e-mail  website facebook linkedin

Suzanne Thissen

Suzanne Thissen

toegewijd & helder

e-mail  website  podcast

Rachel Kruk

Rachel Kruk

Kleurrijk & inventief

e-mail  website linkedin

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In ons boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT in de zorg' vind je in een oogopslag de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan.

Je leest over consent en zelforganisatie, hoe je cliënten betrekt in gesprekken en besluitvorming en hoe je de methodiek gebruikt om gedragen besluiten te nemen over de kwaliteit van leven en de gewenste zorg.

Praktisch om zelf te lezen en leuk om weg te geven aan je leidinggevende of collega's.

Image