fbpx
Image

De managementlaag wegsnijden maakt teams nog niet zelfsturend

Taken en verantwoordelijkheden veranderen, belangrijk om alle medewerkers en werkzaamheden in balans te houden.

Image

Tijd maken door tijd te nemen

Als de diverse disciplines en vaardigheden aanwezig zijn, kan het team goed functioneren. Hierdoor kan de beste zorg gegeven worden.
Geef verandering tijd en aandacht, zodat je als gelijkwaardig team uitkomt waar je samen voor staat!

Image

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid legt het accent op de mens, op de eigen veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Betekenisvol voor de zorgvrager, voor de zorgprofessional en voor de betrokkenen eromheen.

Van zorgen voor
naar zorgen dat!

Image

Samen verantwoordelijk

Gezamenlijk genomen besluiten haalt vrijblijvendheid weg. De afspraken zijn duidelijk en geven houvast. Alle betrokkenen worden aangesproken op gemaakte afspraken.

Image

Externe gespreksleiding

Een externe gespreksleider zorgt dat de Gespreksetiquette toegepast wordt en faciliteert de bijeenkomst om samen tot heldere afspraken en gedragen besluiten te komen. Het team heeft de focus volledig op de inhoud.

Image

Waardering voor elkaars verschillen

Door gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten en interesses in je team, doe jij waar je goed in bent en je collega's ook. Zo worden alle taken met plezier en vakkundig uitgevoerd.

Een compacte kennismaking (A6-formaat):

In ons boekje 'Kleintje Besluit met CONSENT - zorg' vind je in een oogopslag de stappen en handvatten om met consent aan de slag te gaan.

Je leest over consent en zelforganisatie, hoe je cliënten betrekt in gesprekken en besluitvorming en hoe je de methodiek gebruikt om gedragen besluiten te nemen over de kwaliteit van leven en de gewenste zorg.

Praktisch om zelf te lezen en leuk om weg te geven aan je leidinggevende of collega's.

Kleintje Besluit met CONSENT - overheid

CONSENT & zorg:

© 2023 CONSENT-methode - techniek WEBJONGENS