Skip to main content

Van beoordelingsgesprek naar evaluatie met CONSENT

Aangezien we ons bedrijf al een aantal jaren volgens de CONSENT-methode georganiseerd hebben werd het tijd dat we ook de functionerings- en beoordelingsgesprekken gingen vervangen door een gelijkwaardig evaluatiegesprek.

Afgelopen maand gingen we met de eerste medewerkers van ons vaste team van start. Voor de gesprekken worden, naast de medewerker zelf, diens leidinggevende uitgenodigd, iemand van de managementkring is aanwezig en een door de medewerker gekozen collega.

Als eerste valt op dat we allemaal met een heel ander gevoel het gesprek ingaan. Er zijn veel minder zenuwen en zelf (als lid van de managementkring) voel ik me niet meer zo’n bureaucraat met massa’s papierwerk en formulieren. De persoon, de mens, staat centraal.

Op deze manier is het geen eenzijdige beoordeling, maar een gezamenlijk meetmoment. Uiteraard wordt er diepgaand gereflecteerd op het eigen functioneren en de plek die je binnen het bedrijf inneemt, een blauwdruk van jezelf als het ware. Eén van de vragen die als leidraad voor dit gesprek dient is bijvoorbeeld “Waarom heb jij voor deze functie gekozen?”. Dat is voor ons als bedrijf van belang, maar ook voor de medewerker is het goed om te benoemen waar hij of zij elke ochtend voor uit bed komt.

Daarnaast komen er veel waardevolle onderwerpen aan de orde, echt anders dan vroeger. Er is volop ruimte om in te gaan op de visie van de medewerker op het bedrijf. Waar kunnen dingen anders, beter? Door de sterke punten van mensen de ruimte te geven en gebruik te maken van hun expertise wordt het bedrijf als geheel mooier.

Ik ben erg blij dat we van de functionerings- en beoordelingsgesprekken afgestapt zijn. De sfeer is veel fijner, de afspraken veel duidelijker en we zijn ook nog eens minder tijd kwijt. Zo grappig: we hebben allemaal veel meer ruimte gevoeld om onze inbreng te doen, meer kunnen zeggen, en toch waren we sneller klaar dan anders!

Ik zie aan de medewerkers dat ze nu met meer zelfbewustzijn in het team aanwezig zijn. Heel mooi om te zien, wat het met een mens doet om op basis van gelijkwaardigheid alle aandacht te krijgen en zo er een gezamenlijk groeimoment van te maken!

We moeten nog kijken hoe we de verslaglegging precies willen doen. Nu staan alleen de actiepunten die uit de gesprekken zijn voortgekomen op papier. Een samenvatting zou het gesprek als geheel geen eer aan doen. Voor nu hebben we overlegd met de aanwezigen en, met consent, besloten het zo te laten.

 

Dit artikel is geschreven door

Dagmar Thomys

Gerelateerde artikelen

Schrijf je in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief

Ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek antwoorden op de vragen: Wat is consent en wat levert werken met consent je op?