Skip to main content

Onze werkvelden

Het is een dooddoener om te zeggen dat de CONSENT-methode overal werkt, toch ervaren wij dat overal waar groepen mensen afspraken maken en besluiten nemen de methode toegepast kan worden. 

 • Samen besluiten nemen in zelfsturende teams 
 • Lerend samenwerken met consent in het onderwijs
 • Binnen jouw woongroep afgestemd samenleven 
 • Burgerparticipatie en transparante besluitvorming bij de overheid
 • Verbinding met elkaar en heldere afspraken in je gezin

De CONSENT-methode geeft praktische handvatten en een stappenplan om gelijkwaardige, constructieve besluiten te nemen die door iedereen gedragen worden. Daarnaast is elk werkveld uniek en zijn er in iedere organisatie andere gewoontes en organisatiestructuren. Onze trainers hebben ervaring in de diverse werkvelden. Bijvoorbeeld doordat ze zelf in een woongemeenschap wonen, een (samengesteld) gezin hebben of een school opgerichtte. Onze methode en de toepassing in de diverse werkvelden is door onze trainers doorleefd en daarmee gebaseerd op eigen ervaring.

Verdiepen in de Consent-methode?

Besluit met CONSENT

Het handboek

KLEINTJE Besluit met CONSENT

Kleine boekjes op A6 formaat om een allereerste indruk te krijgen en vandaag de eerste stap te zetten. Ook heel geschikt om je omgeving enthousiast te maken!
 • Zorg

 • Onderwijs

 • Overheid

 • Wonen

 • Pubers

  Reviews

  • Na 4 enorm inspirerende trainingsdagen heeft het CONSENT gedachtegoed mij doen inzien dat dit misschien wel de enige manier is waarop ik wil samenwerken. Het voelt zo intuïtief en natuurlijk om op deze manier met elkaar om te gaan.
   Gonny Tomassen
   Docent en mede-oprichter BuitenDelen
  • We passen de CONSENT-methode ook toe in kringen met kinderen over allerlei onderwerpen, zoals schoolreisje, voetballen, sinterklaas, namen van vissen, opruimen en omgang met elkaar. Ook zo'n kring vind ik genieten. Kinderen zien groeien in ruimte geven en nemen, zich uit durven spreken, van mening durven veranderen en ze uiteindelijk plezier zien beleven aan een besluit waaraan ze echt een bijdrage hebben geleverd... fantastisch!
   Agnes Bouwmeester
   Docent Basisonderwijs
  • Conflictbemiddeling met de Consent-methode biedt een duidelijke structuur, geeft houvast en daardoor vertrouwen. Betrokkenen gaan veel rustiger het gesprek aan dan ze anders doen. Omdat ze weten dat ook zij aan bod komen hoeven ze de ander niet in de rede te vallen en kunnen daardoor beter luisteren. Zo komt een oplossing sneller in zicht.
   John van Bemmelen
   Interim directeur onderwijs
  • Wat ik vooral meegenomen heb uit de training is dat je met mensen die je niet kent op een persoonlijke vraag zoveel waardevolle antwoorden kunt krijgen, eenvoudig door de methodiek toe te passen. Dat maakt de training ook heel krachtig. Je eigen agendapunten indienen in een training. Het is volgens mij ook vrij uniek. Je krijgt inspiratie op iets waar je mee te maken hebt en leert tegelijkertijd de methodiek!
   Annemiek Kamp
   Zelfstandig ondernemer en docent bij LOS Deurne
  • In mijn functie als teamcoach ervaar ik de Consent-methode als een heel krachtig instrument om effectief te vergaderen en samen gedragen besluiten te nemen. Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren, is er meer commitment en draagvlak voor de genomen besluiten.
   Eva Keblusek
   Trainer en (Team)coach
  • Ik werk als teamcoach binnen de Rijksoverheid en de organisatie waar ik deel van uitmaak is een paar jaar geleden overgegaan naar zelforganisatie. Besluitvorming is daarbinnen een belangrijk onderdeel. In mijn dagelijkse werk met de teams die ik ondersteun gebruik ik de Consent-methode volop.
   Mark Boumans
   Teamcoach
  • Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, het echt samen wilt doen en er in gelooft dat ieders bijdrage uniek (en daarom van waarde) is, levert het een enorm vertrouwen op. Het proces van besluiten maken zal af en toe meer tijd kosten, maar de uitkomst is een wereld van verschil. Gedragen, duurzaam en ready for take-off.
   Gonny Thomassen
   Docent en medeoprichter van BuitenDelen
  • Besluiten nemen met consent leerde ik al tijdens de oprichting van onze school in 2007 kennen, hoewel dat pas later een naam kreeg: sociocratie. Nog veel later leerde ik via een landelijke onderwijskring Baudy kennen en haar insteek voelde meteen heel gelijkwaardig.
   Marty Smit
   Medeoprichter De Vrije Ruimte
  • Hoe ga je inclusie handen en voeten geven? Hoe ga je er voor zorgen dat iedere waardevolle bijdrage de aandacht krijgt die het verdient? Dat alle talenten binnen een groep tot haar/zijn recht kunnen komen?
   Anneke Post
   HR adviseur, aanjager, talentmanagement
  • Ik werk veel met zelfstandige teams waar de manager op afstand is. Hoe neem je dan weloverwogen, goede en gedragen besluiten? Dit zonder dat het team te gemakkelijk de snelle denkers en de makkelijke praters volgt?
   Daniëlle Lewis
   Organisatie-, team- en agile coach DLCO.nl

  Schrijf je in voor onze
  maandelijkse nieuwsbrief

  Ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek antwoorden op de vragen: Wat is consent en wat levert werken met consent je op?