Skip to main content

Anderen over de CONSENT-methode

Gonny Tomassen

Een verrijkende en natuurlijke manier van samenwerken

Na 4 enorm inspirerende trainingsdagen heeft het CONSENT gedachtegoed mij doen inzien dat dit misschien wel de enige manier is waarop ik wil samenwerken. Het voelt zo intuïtief en natuurlijk om op deze manier met elkaar om te gaan. Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, het echt samen wilt doen en er in gelooft dat ieders bijdrage uniek (en daarom van waarde) is, levert het een enorm vertrouwen op. Het proces van besluiten maken zal af en toe meer tijd kosten, maar de uitkomst is een wereld van verschil. Gedragen, duurzaam en ready for take-off.

Agnes Bouwmeester

Blij met de volledigheid van een besluit en het commitment

Op mijn huidige school kwam ik in aanraking met sociocratische kringen, een overleg- en besluitvormingsstructuur waarin iedereen gehoord wordt; zowel teamleden, als ouders, als kinderen, afhankelijk van het onderwerp.

We misten echter de houvast van een vaste structuur. We maakten via het Ger Consentspel kennis met de CONSENT-methode. Ik had na het spelen van het spel gewoon pijn in mijn kaken van het glimlachen; het was echt genieten hoe deze vorm van overleg zorgt voor een ontzettend rijk en gedragen besluit.

Omdat ik zo enthousiast was, mocht ik de gespreksleiderstraining volgen en sindsdien vergaderen we volgens de CONSENT-methode, waarbij ik gespreksleider ben. Als team zijn we iedere keer weer blij met de volledigheid van een besluit en het commitment dat ieder voelt bij wat er afgesproken is. De besluiten zijn echt van ons samen.

We passen de CONSENT-methode ook toe in kringen met kinderen over allerlei onderwerpen, zoals schoolreisje, voetballen, sinterklaas, namen van vissen, opruimen en omgang met elkaar. Ook zo'n kring vind ik genieten. Kinderen zien groeien in ruimte geven en nemen, zich uit durven spreken, van mening durven veranderen en ze uiteindelijk plezier zien beleven aan een besluit waaraan ze echt een bijdrage hebben geleverd... fantastisch!

John van Bemmelen

Eigenlijk een heel logische manier van met elkaar omgaan

Ik gebruik de methodiek vooral om de mensen op een andere manier met elkaar in gesprek te laten gaan. Mensen zitten vaak vastgeroest in patronen, waarbij enkelen altijd de boventoon voeren en anderen niet aan bod komen. Consent zorgt ervoor dat die patronen doorbroken worden en iedereen mee gaat doen.

Conflictbemiddeling met de Consent-methode biedt een duidelijke structuur, geeft houvast en daardoor vertrouwen. Betrokkenen gaan veel rustiger het gesprek aan dan ze anders doen. Omdat ze weten dat ook zij aan bod komen hoeven ze de ander niet in de rede te vallen en kunnen daardoor beter luisteren. Zo komt een oplossing sneller in zicht.

In groepen dient het besluit zich vaak vanzelf aan omdat iedereen actief meedoet. Het lijkt of de oplossing vanzelf naar boven komt drijven omdát iedereen heeft kunnen bijdragen aan het onderwerp. Dat vind ik telkens weer verrassend.

Het sluit erg aan bij mijn natuurlijke manier van doen en ik vraag me vaak af: ‘waarom gaat dit niet overal zo, het is toch een hele logische manier om met elkaar om te gaan?’

Annemiek Kamp

Het helpt je elkaar te vinden waar je anders tegenover elkaar blijft staan

Wat ik vooral meegenomen heb uit de training is dat je met mensen die je niet kent op een persoonlijke vraag zoveel waardevolle antwoorden kunt krijgen, eenvoudig door de methodiek toe te passen. Dat maakt de training ook heel krachtig. Je eigen agendapunten indienen in een training. Het is volgens mij ook vrij uniek. Je krijgt inspiratie op iets waar je mee te maken hebt en leert tegelijkertijd de methodiek!

Onlangs was ik deelnemer in een groep die niet volgens de Consent-methode werkte. Er werd gediscussieerd, in plaats van naar elkaar geluisterd. Een besluit nemen lukte niet. Een schril contrast met wat ik intussen gewend ben.

Sommige mensen vinden dat het veel tijd kost. Ik denk dat dat in het moment soms zo kan zijn, maar je hoeft daarna niet nog 10 keer over hetzelfde onderwerp te spreken. Op korte termijn lijkt het meer tijd te kosten, maar op lange termijn levert het betere besluiten op.

Ik ben zelf nog steeds aan het leren om niet te reageren. Ik kan intussen wel mijn mond houden, maar ook non-verbaal niet te reageren, vind ik nog steeds lastig ;-). Tip: zorg dat je altijd een blaadje bij de hand hebt zodat je als je aan de beurt bent weet wat je wilt zeggen.

Eva Keblusek

Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren

Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in teams, zodat iedereen aan bod komt, iedereen voor zichzelf praat en tegelijkertijd het groepsbelang voor ogen houdt?

In mijn functie als teamcoach ervaar ik de Consent-methode als een heel krachtig instrument om effectief te vergaderen en samen gedragen besluiten te nemen. Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren, is er meer commitment en draagvlak voor de genomen besluiten.

Zelf kan ik me blijven ontwikkelen door regelmatig deel te nemen aan de Verbindings-break die twee-wekelijks georganiseerd wordt. Het is een soort intervisie, waarin we verdiepen en sparren over zaken waar je in de praktijk mee te maken krijgt. Telkens geeft dat inspiratie, nieuwe inzichten en praktische handvatten.

Ik dacht dat ik één manier voor besluiten nemen zou leren, maar het is veel meer! De opbouw van een bijeenkomst met een heel duidelijke structuur, de conflictbemiddeling, open verkiezingen… het is een totaalpakket waarbij gelijkwaardigheid centraal staat.

Ik ben verrast hoeveel deze manier van werken bijdraagt aan bewustwording. Zo heeft deze training ook bijgedragen aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Veel inzichten opgedaan in mijn eigen handelen en het realiseren van mijn valkuilen. Onverwachte winst dus!

Mark Boumans

Respectvol, ook als het gesprek moeilijker wordt

Ik werk als teamcoach binnen de Rijksoverheid en de organisatie waar ik deel van uitmaak is een paar jaar geleden overgegaan naar zelforganisatie. Besluitvorming is daarbinnen een belangrijk onderdeel. In mijn dagelijkse werk met de teams die ik ondersteun gebruik ik de Consent-methode volop.

Zelf word ik er heel blij van en ik merk dat ook in de teams de methode als helpend en ondersteunend wordt ervaren. Dit komt vooral door de gelijkwaardige manier van samenwerken, het feit dat iedereen gehoord wordt en er besluiten genomen worden die iedereen bereid is te proberen omdat ze mee hebben gedaan aan de totstandkoming.

Ook als het wat lastiger wordt met elkaar zie je dat de Consent-methode mooie handvatten biedt om met elkaar het goede gesprek te voeren waarin met respect gezegd kan worden wat nodig is.

Gonny Thomassen

Een verrijkende en natuurlijke manier van samenwerken

Na 4 enorm inspirerende trainingsdagen heeft het CONSENT gedachtegoed mij doen inzien dat dit misschien wel de enige manier is waarop ik wil samenwerken. Het voelt zo intuïtief en natuurlijk om op deze manier met elkaar om te gaan. Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, het echt samen wilt doen en er in gelooft dat ieders bijdrage uniek (en daarom van waarde) is, levert het een enorm vertrouwen op. Het proces van besluiten maken zal af en toe meer tijd kosten, maar de uitkomst is een wereld van verschil. Gedragen, duurzaam en ready for take-off.

Marty Smit

De training was een prachtige verdieping

Besluiten nemen met consent leerde ik al tijdens de oprichting van onze school in 2007 kennen, hoewel dat pas later een naam kreeg: sociocratie. Nog veel later leerde ik via een landelijke onderwijskring Baudy kennen en haar insteek voelde meteen heel gelijkwaardig.

De training bij haar was een prachtige verdieping. Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen vertrouwen hebben-geven-nemen? De CONSENT-methode geeft een veilig gevoel en de ruimte om jouw ding te zeggen.

Ik moet wel zeggen dat ik dat met kinderen & jongeren veel makkelijker vind. Volwassenen hebben toch veel meer een dubbele agenda en zijn vaak strategischer bezig. Dat blijft een uitdaging.

Anneke Post

Hoe kun je de samenwerking binnen een team verbeteren?

Hoe ga je inclusie handen en voeten geven? Hoe ga je er voor zorgen dat iedere waardevolle bijdrage de aandacht krijgt die het verdient? Dat alle talenten binnen een groep tot haar/zijn recht kunnen komen? Dat zowel de introverte als de extroverte mensen de ruimte krijgen die ze verdienen? En dat je als groepsleider een rol hebt, waarbij je vooral achterover mag leunen én ook nog meedoet aan het proces? Door de consentmethode toe te passen.

Dat geeft rust en vertrouwen dat het allemaal goed komt.

Daniëlle Lewis

Praktische manier om zelfstandige teams te laten werken

Ik werk veel met zelfstandige teams waar de manager op afstand is. Hoe neem je dan weloverwogen, goede en gedragen besluiten? Dit zonder dat het team te gemakkelijk de snelle denkers en de makkelijke praters volgt? Hoe zorg je ervoor dat ook de ideeën en gedachtes van de collega’s die, minder snel denken of iets zeggen ook goed worden gehoord?

Toen ik de Consent-methode leerde kennen was ik vrijwel direct verkocht. Een echt gedragen besluit kan alleen maar worden genomen door goed naar elkaar te luisteren, open te staan voor wat iemand anders denkt, voelt, ervaart, vindt.

Ik vind het soms lastig als een belangrijke vraag niet wordt gesteld. Het is echt oefenen om dat te voorkomen. Héél goed opletten en luisteren is essentieel. Als je een paar keer deze manier van besluitvorming hebt ervaren, word je er steeds beter in.

Ik voel me enorm bevoorrecht om met deze methode te kunnen werken. Iedereen staat open voor elkaar zonder dat het té soft wordt. Tegelijkertijd is er focus op het gewenste resultaat. Daar hou ik van.

Nicole Vaassen

In september 2021 zijn we als organisatie gestart met het introduceren van de CONSENT-methode. We verwachten dat deze methode een belangrijke bijdrage kan leveren aan hoe we willen gaan werken, zoals we met onze organisatie ontwikkeling beogen. Meer dan de helft van de medewerkers heeft de kennismakingsdag gevolgd en we hebben een groep opgeleide gespreksleiders.

In het algemeen wordt de meerwaarde van de methode herkend en geeft het veel energie om er mee aan de slag te gaan. Op allerlei niveaus wordt er geoefend met de methode, van afdelingsoverleggen, participatietrajecten, besluitvorming, inspiratiesessies, keukentafelgesprekken en het starten van nieuwe teams met een teamwerkwijzer.

Het uiteindelijke doel is dat alle medewerkers bekend zijn met de methode en hiermee werken, niet omdat het moet, maar omdat ze er mee willen werken. Omdat het duidelijkheid geeft en mensen zich eigenaar voelen van de teamdoelstellingen, je je gehoord voelt en weet wat er met jouw mening/ idee gebeurt, participatietrajecten beter verlopen, mandaten duidelijker zijn en inwoners meer tevreden. Dat is waar we in 2022 met veel energie mee verder gaan, beetje bij beetje. Dit alles met de begeleiding, samenwerking, heldere uitleg en tips van Baudy en Rachel.