fbpx

online

online

zorg

zorg

gemeenten

gemeenten

bedrijven

bedrijven

onderwijs

onderwijs

gezin

gezin

English

English

Anderen over de CONSENT-methode

Praktische manier om zelfstandige teams te laten werken

Ik werk veel met zelfstandige teams waar de manager op afstand is. Hoe neem je dan weloverwogen, goede en gedragen besluiten? Dit zonder dat het team te gemakkelijk de snelle denkers en de makkelijke praters volgt? Hoe zorg je ervoor dat ook de ideeën en gedachtes van de collega’s die, minder snel denken of iets zeggen ook goed worden gehoord?

Toen ik de Consent-methode leerde kennen was ik vrijwel direct verkocht. Een echt gedragen besluit kan alleen maar worden genomen door goed naar elkaar te luisteren, open te staan voor wat iemand anders denkt, voelt, ervaart, vindt.

Ik vind het soms lastig als een belangrijke vraag niet wordt gesteld. Het is echt oefenen om dat te voorkomen. Héél goed opletten en luisteren is essentieel. Als je een paar keer deze manier van besluitvorming hebt ervaren, word je er steeds beter in.

Ik voel me enorm bevoorrecht om met deze methode te kunnen werken. Iedereen staat open voor elkaar zonder dat het té soft wordt. Tegelijkertijd is er focus op het gewenste resultaat. Daar hou ik van.

Daniëlle Lewis
Daniëlle LewisOrganisatie-, team- en agile coach - DLCO.nl

Training was een prachtige verdieping

Besluiten nemen met consent leerde ik al tijdens de oprichting van onze school in 2007 kennen, hoewel dat pas later een naam kreeg: sociocratie. Nog veel later leerde ik via een landelijke onderwijskring Baudy kennen en haar insteek voelde meteen heel gelijkwaardig.

De training bij haar was een prachtige verdieping. Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen vertrouwen hebben-geven-nemen? De CONSENT-methode geeft een veilig gevoel en de ruimte om jouw ding te zeggen.

Ik moet wel zeggen dat ik dat met kinderen & jongeren veel makkelijker vind. Volwassenen hebben toch veel meer een dubbele agenda en zijn vaak strategischer bezig. Dat blijft een uitdaging.

Marty Smit
Marty SmitMedeoprichter - De Vrije Ruimte

De methode werkt goed bij heel moeilijke issues

BuitenDelen is een initiatief van een groep mensen die in 2020 samen een grote boerderij met land gekocht heeft om daar een erfdelen-project te realiseren. Ons overleg in de aanloop was heel vrijblijvend, we konden gezellig met elkaar in gesprek zijn over ons toekomstbeeld en dat liep soepel. Toen er grote besluiten genomen moesten worden, was dat niet genoeg.

De CONSENT-methode kwam in beeld en we wilden dat gaan toepassen. Maar wel graag met hulp. Het was fijn dat nog niemand van onze initiatiefgroep de methodiek kende. Daardoor stapten we er alle vier fris in en konden elkaar na de training helpen om het op deze manier te gaan doen, om hiermee het nieuwe aan te gaan. Niemand had de wijsheid in pacht en samen zoekend bezig zijn was heel prettig.

We ontdekten dat het bij heel moeilijke issues werkt. Door het luisteren naar elkaar en met behulp van de viltjes de rondes te doorlopen, kwamen we tot besluiten die stonden als een huis!

Ik ben vaak gespreksleider en wat ik nog lastig vind is hoe om te gaan met spreektijd. Wij hebben bijvoorbeeld individuele bewoners en huishoudens met meer personen; geef je spreektijd per stel of per huishouden? Of heeft spreektijd alles te maken met de aard van mensen, dat de een nu eenmaal meer tijd nodig heeft dan de ander?

De initiatiefgroep en de deelnemers die later aangesloten zijn, leren elkaar door de methodiek heel goed kennen en vormen al snel een geheel, dat is zó mooi. Iedereen laat zich horen en komt aan de beurt! Geweldig.

Gonny Tomassen
Gonny TomassenDocent en mede-oprichter - BuitenDelen

Het helpt je elkaar te vinden waar je anders tegenover elkaar blijft staan

Wat ik vooral meegenomen heb uit de training is dat je met mensen die je niet kent op een persoonlijke vraag zoveel waardevolle antwoorden kunt krijgen, eenvoudig door de methodiek toe te passen. Dat maakt de training ook heel krachtig. Je eigen agendapunten indienen in een training. Het is volgens mij ook vrij uniek. Je krijgt inspiratie op iets waar je mee te maken hebt en leert tegelijkertijd de methodiek!

Onlangs was ik deelnemer in een groep die niet volgens de Consent-methode werkte. Er werd gediscussieerd, in plaats van naar elkaar geluisterd. Een besluit nemen lukte niet. Een schril contrast met wat ik intussen gewend ben.

Sommige mensen vinden dat het veel tijd kost. Ik denk dat dat in het moment soms zo kan zijn, maar je hoeft daarna niet nog 10 keer over hetzelfde onderwerp te spreken. Op korte termijn lijkt het meer tijd te kosten, maar op lange termijn levert het betere besluiten op.

Ik ben zelf nog steeds aan het leren om niet te reageren. Ik kan intussen wel mijn mond houden, maar ook non-verbaal niet te reageren, vind ik nog steeds lastig ;-). Tip: zorg dat je altijd een blaadje bij de hand hebt zodat je als je aan de beurt bent weet wat je wilt zeggen.

Annemiek Kamp
Annemiek KampZelfstandig ondernemer en docent - LinkedIn

De training heeft mijn kijk op samenwerking in een groep voor goed veranderd; dit is de toekomst om als slagvaardige teams een duurzame impact te maken.

Ik heb altijd gehoopt dat er een gelijkwaardige vorm van samenwerken zou bestaan en ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit van Baudy en de groep heb mogen leren.

In het begin was ik best sceptisch, maar gaande weg ben ik ontdooit in het proces dankzij Baudy haar fijne aanpak, enorme berg ervaring, openheid en liefdevolle aanpak. Hoe mooi zou de wereld er uit zien als alle organisaties zouden werken op basis van de CONSENT-methode? Ik zou het iedere organisatie aanraden om dit te omarmen.

Ik vind het prachtig om te zien hoe je in een hele diverse groep toch gelijkwaardig kunt zijn.

Juliëtte Schraauwers
Juliëtte SchraauwersCo-founder @NOWSCHOOL - NOWSCHOOL

Brengt onopgemerkte onduidelijkheden aan het licht en werkt verbindend

De gespreksleiderstraining is een geweldige manier om te oefenen met de CONSENT-methode en er creatief mee te leren omgaan. Het is fijn om te merken dat de methode daardoor is toe te passen allerlei verschillende gesprekssituaties.
Door de feedback van Baudy en haar strakke leiding tijdens de training worden de spelregels steeds duidelijker. Als gespreksleider krijg ik steeds meer grip op het proces en mijn eigen rol hierin.
Deze manier van werken brengt veel onopgemerkte onduidelijkheden aan het licht. Besluitvorming volgens Consent werkt verbindend voor ons team omdat ieders inbreng gehoord wordt en meehelpt in de besluitvorming.

Ivanka
IvankaBouwcoordinator, groepsleerkracht

Een verrijkende en natuurlijke manier van samenwerken

Na 4 enorm inspirerende trainingsdagen heeft het CONSENT gedachtegoed mij doen inzien dat dit misschien wel de enige manier is waarop ik wil samenwerken. Het voelt zo intuïtief en natuurlijk om op deze manier met elkaar om te gaan. Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, het echt samen wilt doen en er in gelooft dat ieders bijdrage uniek (en daarom van waarde) is, levert het een enorm vertrouwen op. Het proces van besluiten maken zal af en toe meer tijd kosten, maar de uitkomst is een wereld van verschil. Gedragen, duurzaam en ready for take-off.

Tijs Luitse
Tijs LuitseCo-initiatiefnemer @ NOWSCHOOL - NOWSCHOOL

Respectvol, ook als het gesprek moeilijker wordt

Ik werk als teamcoach binnen de Rijksoverheid en de organisatie waar ik deel van uitmaak is een paar jaar geleden overgegaan naar zelforganisatie. Besluitvorming is daarbinnen een belangrijk onderdeel. In mijn dagelijkse werk met de teams die ik ondersteun gebruik ik de Consent-methode volop.

Zelf word ik er heel blij van en ik merk dat ook in de teams de methode als helpend en ondersteunend wordt ervaren. Dit komt vooral door de gelijkwaardige manier van samenwerken, het feit dat iedereen gehoord wordt en er besluiten genomen worden die iedereen bereid is te proberen omdat ze mee hebben gedaan aan de totstandkoming.

Ook als het wat lastiger wordt met elkaar zie je dat de Consent-methode mooie handvatten biedt om met elkaar het goede gesprek te voeren waarin met respect gezegd kan worden wat nodig is.

Mark Boumans
Mark BoumansTeamcoach

Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren

Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in teams, zodat iedereen aan bod komt, iedereen voor zichzelf praat en tegelijkertijd het groepsbelang voor ogen houdt?

In mijn functie als teamcoach ervaar ik de Consent-methode als een heel krachtig instrument om effectief te vergaderen en samen gedragen besluiten te nemen. Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren, is er meer commitment en draagvlak voor de genomen besluiten.

Zelf kan ik me blijven ontwikkelen door regelmatig deel te nemen aan de Verbindings-break die twee-wekelijks georganiseerd wordt. Het is een soort intervisie, waarin we verdiepen en sparren over zaken waar je in de praktijk mee te maken krijgt. Telkens geeft dat inspiratie, nieuwe inzichten en praktische handvatten.

Ik dacht dat ik één manier voor besluiten nemen zou leren, maar het is veel meer! De opbouw van een bijeenkomst met een heel duidelijke structuur, de conflictbemiddeling, open verkiezingen… het is een totaalpakket waarbij gelijkwaardigheid centraal staat.

Ik ben verrast hoeveel deze manier van werken bijdraagt aan bewustwording. Zo heeft deze training ook bijgedragen aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Veel inzichten opgedaan in mijn eigen handelen en het realiseren van mijn valkuilen. Onverwachte winst dus!

Eva Keblusek
Eva KeblusekTrainer en (team)coach - LinkedIn

Eigenlijk een heel logische manier van met elkaar omgaan

Ik gebruik de methodiek vooral om de mensen op een andere manier met elkaar in gesprek te laten gaan. Mensen zitten vaak vastgeroest in patronen, waarbij enkelen altijd de boventoon voeren en anderen niet aan bod komen. Consent zorgt ervoor dat die patronen doorbroken worden en iedereen mee gaat doen.

Conflictbemiddeling met de Consent-methode biedt een duidelijke structuur, geeft houvast en daardoor vertrouwen. Betrokkenen gaan veel rustiger het gesprek aan dan ze anders doen. Omdat ze weten dat ook zij aan bod komen hoeven ze de ander niet in de rede te vallen en kunnen daardoor beter luisteren. Zo komt een oplossing sneller in zicht.

In groepen dient het besluit zich vaak vanzelf aan omdat iedereen actief meedoet. Het lijkt of de oplossing vanzelf naar boven komt drijven omdát iedereen heeft kunnen bijdragen aan het onderwerp. Dat vind ik telkens weer verrassend.

Het sluit erg aan bij mijn natuurlijke manier van doen en ik vraag me vaak af: ‘waarom gaat dit niet overal zo, het is toch een hele logische manier om met elkaar om te gaan?’

John van Bemmelen
John van BemmelenInterim directeur onderwijs - LinkedIn

Blij met de volledigheid van een besluit en het commitment

Op mijn huidige school kwam ik in aanraking met sociocratische kringen, een overleg- en besluitvormingsstructuur waarin iedereen gehoord wordt; zowel teamleden, als ouders, als kinderen, afhankelijk van het onderwerp.

We misten echter de houvast van een vaste structuur. We maakten via het Ger Consentspel kennis met de CONSENT-methode. Ik had na het spelen van het spel gewoon pijn in mijn kaken van het glimlachen; het was echt genieten hoe deze vorm van overleg zorgt voor een ontzettend rijk en gedragen besluit.

Omdat ik zo enthousiast was, mocht ik de gespreksleiderstraining volgen en sindsdien vergaderen we volgens de CONSENT-methode, waarbij ik gespreksleider ben. Als team zijn we iedere keer weer blij met de volledigheid van een besluit en het commitment dat ieder voelt bij wat er afgesproken is. De besluiten zijn echt van ons samen.

We passen de CONSENT-methode ook toe in kringen met kinderen over allerlei onderwerpen, zoals schoolreisje, voetballen, sinterklaas, namen van vissen, opruimen en omgang met elkaar. Ook zo'n kring vind ik genieten. Kinderen zien groeien in ruimte geven en nemen, zich uit durven spreken, van mening durven veranderen en ze uiteindelijk plezier zien beleven aan een besluit waaraan ze echt een bijdrage hebben geleverd... fantastisch!

Agnes Bouwmeester
Agnes BouwmeesterLeerkracht - De Ondekkingsreis