Skip to main content

Themadag rond CONSENT

Of je nu nieuw bent en nieuwsgierig of je wil je verder verdiepen, een Themadag is altijd verhelderend!
Rond een bepaald thema gaan we een dag lang over en met de CONSENT-methode aan de slag. De basis komt sowieso aan bod en een specifiek thema krijgt vorm aan de hand van de vragen die leven in de praktijk van de deelnemers. 
Ben je nieuw? Laat je dan door de trainer en de meer ervaren deelnemers meenemen in de structuur van de methode en rijg handvatten om je eigen overleg een nieuwe impuls te geven.

Sowieso: laat je verrassen door de frisse blik van anderen. Er kunnen op deze dag eigen agendapunten aan bod komen. Daarom zijn geen twee Themadagen hetzelfde. 

Wat komt aan bod?

  • De uitgangspunten van de CONSENT-methode
  • Onze Gespreksetiquette
  • De structuur van een bijeenkomst
  • Wat is consent?
  • Hoe kom je van motie tot consent?
  • Plus eigen agendapunt(en)

Voor wie?

Voor iedereen die er zin in heeft; mét of zonder ervaring. Een Themadag wordt begeleid door een ervaren CONSENT-methode trainer. De kosten zijn wisselend per locatie/onderwerp. De trainer zorgt voor het trainingsmateriaal (een 'Kleintje' naar keuze, de viltjes, de agenda). Een Themadag kan online of fysiek plaatsvinden.

Themadagen zijn ook zeer geschikt om consent verder te introduceren in je organisatie.

Vertel me meer over:
Themadag