Skip to main content

Over ons CONSENT-methode Collectief

De CONSENT-methode is begin deze eeuw ontwikkeld vanuit de praktijk. Begonnen als eenmanszaak werd het later een Vennootschap onder Firma (VOF) en sinds 1 maart 2024 zijn we een Collectief, georganiseerd in een Coöperatie U.A.

Dit heeft alles te maken met hoe we Gelijkwaardigheid, Eigendom en Eigenaarschap zien en vorm willen geven. We organiseren onszelf rondom ons Brondocument waarin we aan de hand van zes sleutels, te weten: Ik Ben, Waarde, Eigendom, Organisatie, Relatie en Aarde, onze uitgangspunten beschrijven. Ons Collectief is een Steward Owned organisatie, waarbij de uitgangspunten van de organisatie centraal gesteld en juridisch beschermd worden.

De mensen achter de CONSENT-methode

Met ons team zorgen we voor de dagelijkse gang van zaken. Meer weten over onze Collectiefleden, klik dan op de button voor informatie.

Trainers

CONSENT-methode Trainers zijn mensen die gedegen zijn opgeleid in het gedachtegoed van de methodiek. Ze willen hun kennis en ervaring graag delen en overbrengen op anderen, zodat ook zij zelfstandig aan de slag kunnen met de CONSENT-methode in hun werk of organisatie. Maandelijks ontmoeten de trainers elkaar om samen te blijven leren en doorontwikkelen. Jaarlijks reflecteren we op ons eigen leerproces en wordt met consent besloten of een trainer aangesloten blijft (of niet). Zo wordt de kwaliteit van de CONSENT-methode gewaarborgd en werken we altijd met betrokken mensen.

Het team

Baudy Wiechers

Trainer, Gespreksleider

Sales

Carien Kirkels

Trainer, Gespreksleider

Community Building

Mariska van den Bosch

Trainer, Gespreksleider

Backoffice

Suzanne Thissen

Trainer, Gespreksleider

Uitgeverij

Annemiek Kamp

Trainer, Gespreksleider

Ondersteunend

Online kennismaken

Kom het gewoon eens proberen, proeven, ervaren...

Op een ontspannen manier laten we je kennismaken met onze gelijkwaardige en slagvaardige manier van samenwerken. Je komt niet alleen luisteren, je doet actief mee. Zo krijg je een mooi voorproefje van wat er mogelijk is.

Visie

Wij zien de wereld als een eco-systeem. Een wereld waarin wij erkennen dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn en waarin dingen in beweging blijven. Een wereld waar vanuit gelijkwaardigheid constructief wordt samengewerkt en gedragen besluiten genomen worden, zodat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. 

Missie

Wij laten mensen ervaren dat dit kan en dat dit werkt. We leren ze zelf vaardig worden in het dagelijks toepassen van gelijkwaardig overleg en gedragen besluitvorming. We bieden diverse mogelijkheden om de CONSENT-methode te beleven.

Reviews

 • Na 4 enorm inspirerende trainingsdagen heeft het CONSENT gedachtegoed mij doen inzien dat dit misschien wel de enige manier is waarop ik wil samenwerken. Het voelt zo intuïtief en natuurlijk om op deze manier met elkaar om te gaan.
  Gonny Tomassen
  Docent en mede-oprichter BuitenDelen
 • We passen de CONSENT-methode ook toe in kringen met kinderen over allerlei onderwerpen, zoals schoolreisje, voetballen, sinterklaas, namen van vissen, opruimen en omgang met elkaar. Ook zo'n kring vind ik genieten. Kinderen zien groeien in ruimte geven en nemen, zich uit durven spreken, van mening durven veranderen en ze uiteindelijk plezier zien beleven aan een besluit waaraan ze echt een bijdrage hebben geleverd... fantastisch!
  Agnes Bouwmeester
  Docent Basisonderwijs
 • Conflictbemiddeling met de Consent-methode biedt een duidelijke structuur, geeft houvast en daardoor vertrouwen. Betrokkenen gaan veel rustiger het gesprek aan dan ze anders doen. Omdat ze weten dat ook zij aan bod komen hoeven ze de ander niet in de rede te vallen en kunnen daardoor beter luisteren. Zo komt een oplossing sneller in zicht.
  John van Bemmelen
  Interim directeur onderwijs
 • Wat ik vooral meegenomen heb uit de training is dat je met mensen die je niet kent op een persoonlijke vraag zoveel waardevolle antwoorden kunt krijgen, eenvoudig door de methodiek toe te passen. Dat maakt de training ook heel krachtig. Je eigen agendapunten indienen in een training. Het is volgens mij ook vrij uniek. Je krijgt inspiratie op iets waar je mee te maken hebt en leert tegelijkertijd de methodiek!
  Annemiek Kamp
  Zelfstandig ondernemer en docent bij LOS Deurne
 • In mijn functie als teamcoach ervaar ik de Consent-methode als een heel krachtig instrument om effectief te vergaderen en samen gedragen besluiten te nemen. Sinds ik de Gespreksleiderstraining heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren, is er meer commitment en draagvlak voor de genomen besluiten.
  Eva Keblusek
  Trainer en (Team)coach
 • Ik werk als teamcoach binnen de Rijksoverheid en de organisatie waar ik deel van uitmaak is een paar jaar geleden overgegaan naar zelforganisatie. Besluitvorming is daarbinnen een belangrijk onderdeel. In mijn dagelijkse werk met de teams die ik ondersteun gebruik ik de Consent-methode volop.
  Mark Boumans
  Teamcoach
 • Als je hetzelfde doel voor ogen hebt, het echt samen wilt doen en er in gelooft dat ieders bijdrage uniek (en daarom van waarde) is, levert het een enorm vertrouwen op. Het proces van besluiten maken zal af en toe meer tijd kosten, maar de uitkomst is een wereld van verschil. Gedragen, duurzaam en ready for take-off.
  Gonny Thomassen
  Docent en medeoprichter van BuitenDelen
 • Besluiten nemen met consent leerde ik al tijdens de oprichting van onze school in 2007 kennen, hoewel dat pas later een naam kreeg: sociocratie. Nog veel later leerde ik via een landelijke onderwijskring Baudy kennen en haar insteek voelde meteen heel gelijkwaardig.
  Marty Smit
  Medeoprichter De Vrije Ruimte
 • Hoe ga je inclusie handen en voeten geven? Hoe ga je er voor zorgen dat iedere waardevolle bijdrage de aandacht krijgt die het verdient? Dat alle talenten binnen een groep tot haar/zijn recht kunnen komen?
  Anneke Post
  HR adviseur, aanjager, talentmanagement
 • Ik werk veel met zelfstandige teams waar de manager op afstand is. Hoe neem je dan weloverwogen, goede en gedragen besluiten? Dit zonder dat het team te gemakkelijk de snelle denkers en de makkelijke praters volgt?
  Daniëlle Lewis
  Organisatie-, team- en agile coach DLCO.nl

Schrijf je in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief

Ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek antwoorden op de vragen: Wat is consent en wat levert werken met consent je op?