Skip to main content

Suzanne Thissen

Trainer, Gespreksleider

Vrijheid en gelijkwaardigheid, daar was ik aan toe na 20 jaar te hebben gewerkt in het reguliere onderwijs. Vrijheid in leren, en invloed hebben op de besluitvorming, óók door kinderen. Dit komt samen op DOE, de democratische school die we in 2013 hebben opgericht. Daar nemen we besluiten met behulp van de CONSENT-methode. Iedereen die iets wil, schrijft het op in een motie en brengt het in de betreffende kring. Daar luisteren we naar elkaars mening en komen we tot een gedragen besluit.

Ook in mijn gezin en in mijn familie gebruiken we deze methode. Bij het oplossen van geschillen blijkt het heel heilzaam en uiterst effectief.

Suzanne Thissen

Toegewijd & helder

Toegewijd en helder

Ik ben me gaan verdiepen in de CONSENT-methode toen ik de school aan het oprichten was. Ik heb verschillende trainingen gevolgd, ben trainer geworden en leid nu allerlei mensen in het hele land op, in verschillende organisaties. Omdat ik dagelijks met de methode werk, is het een soort levenshouding geworden. De meerwaarde zit in het elkaar uit laten praten, zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. De methode leid je zeer effectief van een voorstel naar een gedragen, duurzaam besluit.

In veel organisaties vindt een verschuiving plaats van een hiërarchisch model naar meer zelfsturende teams. Maar hoe doen we dat, zelf sturen? Hoe nemen we dan voortaan besluiten? De CONSENT-methode is hierin een heel duidelijk hulpmiddel. Ik kan je helpen om je deze handige ‘tool’ eigen te maken. Om het zowel op je werk als in je gezin of je woonplek te gebruiken.