Skip to main content

Gezin

Als gezin gedragen afspraken maken waar alle gezinsleden zich aan houden

  • Harmonie in je (samengestelde) gezin
  • Veranderende rol als ouder
  • Met de paplepel ingegoten overleg met jonge kinderen
  • Afspraken maken met pubers? Ja, dan kan zeker!
  • Conflicten als groeimoment

Het gezin, de plek waartoe je behoort van oudsher of de groep die je opnieuw samen hebt gesteld. Of je nu met 2, 5, 6 of 8 personen bent, dat maakt niet uit. In elk gezin/groep worden afspraken gemaakt, ruzies opgelost, grenzen opgezocht, je gaat op vakantie of hebt vrije tijd in te delen, kortom… je bent aan het samenleven.

Carien Kirkels, Moeder van 2 pubers en trainer

Mijn dochter voelde zich vaak niet gehoord binnen ons gezin. In de hectiek van alledag vergaten we soms goed te luisteren. Toen ze 8 was begonnen we met gezinsoverleg. In het begin vond ze het moeilijk om erbij te blijven, maar dan gingen we gewoon naar buiten even springen of in de auto een stukje rijden. Door de korte spanningsboog deden we telkens maar één punt per keer. Nu vragen onze pubers zelf om gezinsoverleg om afspraken te maken, samen te bedenken waar we op vakantie gaan of om het kleedgeld vast te stellen. Het heeft ons houvast en rust gebracht in de hectische gezinsdynamiek.

Hoe zorg je voor balans in je gezin, dat iedereen iedereen zich gehoord en gezien voelt en binnen het eigen domein autonomie ervaart? Het gelijkwaardig overleg in het gezin vormde de basis voor het ontstaan van de CONSENT-methode.

Afspraken maken wordt ook echt afspraken maken met consent van alle betrokkenen. Als ouder spreek je je voorkeur uit en je kind doet dat ook. Dit levert harmonie, rust en creatieve oplossingen op om het samenleven makkelijker en leuker te maken. 

Gezinsoverleg vraagt van jou als ouder, dat je helder hebt waar jouw grens ligt, wanneer je je verantwoordelijkheid nog moet nemen en wanneer het tijd is om los te laten. Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen bespreek je andere onderwerpen.
Bij jonge kinderen zou het kunnen gaan over opruimen, klusjes in huis, alles eten of toch niet.
Bij pubers heb je het nog steeds over opruimen en kleusjes in huis, maar kan het ook gaan over, gamingtijden, groepsdruk, vrijheid en grenzen.
Op alle leeftijden ontstaan er conflicten, wat als je dit als groeimoment gaat zien om er samen beter uit te komen. Geen straf, maar afspreken hoe het de volgende keer anders kan.

Door met de methode te werken, leren kinderen en volwassenen hun gezichtspunten goed te verwoorden, van mening te mogen veranderen en verantwoordelijkheid te nemen. Besluiten die genomen zijn met consent worden makkelijker uitgevoerd. 

Online kennismaken

Kom het gewoon eens proberen, proeven, ervaren...

Op een ontspannen manier laten we je kennismaken met onze gelijkwaardige en slagvaardige manier van samenwerken. Je komt niet alleen luisteren, je doet actief mee. Zo krijg je een mooi voorproefje van wat er mogelijk is.

Verdiepen in de Consent-methode?

Besluit met CONSENT

Het handboek

KLEINTJE Besluit met CONSENT

Kleine boekjes op A6 formaat om een allereerste indruk te krijgen en vandaag de eerste stap te zetten. Ook heel geschikt om je omgeving enthousiast te maken!
  • Zorg

  • Onderwijs

  • Overheid

  • Wonen

  • Pubers