Skip to main content

Overheid

Doelgericht aan de slag met interne communicatie en burgerparticipatie voor betrokken besluitvorming

  • Ogenschijnlijk tegengestelde belangen samenbrengen
  • Goede tools om burgerparticipatie vorm te geven
  • Na democratie komt sociocratie
  • Doelgericht vergaderen
  • Veelomvattende en compexe onderwerpen faciliteren

Als er ergens veel belangen bij elkaar komen, dan is het wel bij de overheid. Vaak lijken dit belangen die ogenschijnlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Zoveel partijen, zoveel wensen, zoveel meningen, belangen, ideeën en behoeftes. Met een helder gezamenlijk doel voor ogen werk je samen toe naar een besluit, dat iedereen kan (uit)dragen en waar iedereen verantwoordelijkheid voor kan nemen.

Nicole Vaassen, organisatiecoach en eenheidsmanager Realisatie en Beheer Gemeente Hattem

In september 2021 zijn we als Gemeente Hattem gestart met het introduceren van de CONSENT-methode. We verwachten dat deze methode een belangrijke bijdrage kan leveren aan hoe we willen gaan werken, zoals we met onze organisatie ontwikkeling beogen. Meer dan de helft van de medewerkers heeft de kennismakingsdag gevolgd en we hebben een groep opgeleide gespreksleiders.

In het algemeen wordt de meerwaarde van de methode herkend en geeft het veel energie om ermee aan de slag te gaan. Op allerlei niveaus wordt er geoefend met de methode, van afdelingsoverleggen, participatietrajecten, besluitvorming, inspiratiesessies, keukentafelgesprekken en het starten van nieuwe teams met een team werkwijzer.

Constructief samenwerken met je collega’s is van groot belang. De CONSENT-methode geeft heldere handvatten om effectief te vergaderen met een heldere uitkomst. Met deze uitkomst weten jij en je collega's waar jullie aan toe zijn.

Er is een gezamenlijk doel en een individueel doel. Het gezamenlijke doel overstijgt het individuele doel. Met dit voor ogen kunnen duurzame besluiten genomen worden die groter zijn dan individuele belangen. 

Bij veelomvattende en complexe onderwerpen gaan we stap voor stap te werk om begrip te kweken voor elkaars gezichtspunten. Daarbij onderzoeken we op een open manier mogelijkheden en zoeken we samen naar oplossingen. Dat levert met de CONSENT-methode vaak onverwachte resultaten op. Het gezamenlijk opgestelde doel helpt hierbij.

Burgerparticipatie faciliteren is een belangrijke taak van de overheid. Hoe doe je dat concreet en waar ligt welk beslisdomein? De CONSENT-methode helpt om plannen te maken mét, in plaats van plannen te maken vóór de brugers. Niet de meeste stemmen gelden, maar alle stemmen gelden! Er worden gedragen besluiten genomen.

Bijeenkomsten worden gefaciliteert door een ervaren gespreksleider. Deze zorgt voor een soepel verloop van de bijeenkomst, houdt in de gaten dat iedereen aan de beurt komt, zich aan de gespreksetiquette houdt en dat besluiten met consent genomen worden.Online kennismaken

Kom het gewoon eens proberen, proeven, ervaren...

Op een ontspannen manier laten we je kennismaken met onze gelijkwaardige en slagvaardige manier van samenwerken. Je komt niet alleen luisteren, je doet actief mee. Zo krijg je een mooi voorproefje van wat er mogelijk is.

Verdiepen in de Consent-methode?

Besluit met CONSENT

Het handboek

KLEINTJE Besluit met CONSENT

Kleine boekjes op A6 formaat om een allereerste indruk te krijgen en vandaag de eerste stap te zetten. Ook heel geschikt om je omgeving enthousiast te maken!
  • Zorg

  • Onderwijs

  • Overheid

  • Wonen

  • Pubers