Skip to main content

CONSENT in je organisatie

Alle teamleden doen actief mee en voeren genomen besluiten uit! Gelijkwaardigheid neemt een steeds grotere rol in binnen teams. Dat is mooi, want op die manier kun je optimaal gebruik maken van alle kennis en wijsheid die aanwezig is in je team.

Maar hoe doe je dat? Hoe organiseer je soepel dat echt iedereen meedoet? Want er zijn nu eenmaal mensen die gemakkelijk het woord nemen en meer introverte mensen die je zelden hoort. En besluiten die ook echt uitgevoerd worden, hoe werkt dat?

Gelijkwaardig overleg, gedragen besluitvorming en acties die uitgevoerd worden. Het is op een eenvoudige wijze te implementeren in jouw team en in je hele organisatie. Het is niet moeilijk, het vraagt wel wat oefening. Maar geldt dat niet voor alle dingen die je anders gaat doen? Je winst is groot!


De praktijkvoorbeelden hieronder geven een indruk wat het in jouw organisatie kan betekenen.

De CONSENT-methode biedt een heldere structuur die zorgt voor:

Gelijkwaardigheid - inclusief en verrijking door verschillen

Eigenaarschap - verantwoordelijkheid nemen in initiatief en uitvoering

Verbinding - samen en ruimte voor het individu

VOORBEELD: ZELFSTUREND ZORGTEAM

Ineens waren we een zelfsturend zorgteam en mochten onderweg uitvinden hoe dat werkte. Door aandacht te besteden aan wat niet en wat wel goed ging, kregen we inzicht in hoe we op een goede manier de taken konden verdelen.
Het vertrouwen in ons team nam enorm toe door de transparantie en de tijd die we namen om goed met elkaar af te stemmen. Het resulteerde daarna in veel besluiten in korte tijd, die ook goed uitvoerbaar bleken omdat elk teamlid er in meegedacht had.

VOORBEELD: GROTE ORGANISATIE

Iedereen deed mee aan de Themadag. Vervolgens deed uit elk van de 6 teams één gekozen persoon mee aan de Gespreksleiders Opleiding. Heel praktisch dat iedereen helder voor ogen had hoe de methodiek werkt en dat in elk team een gespreksleider aanwezig is die zich senang voelt met het faciliteren en begeleiden van de bijeenkomsten. Zo kon in korte tijd een grote groep collega’s aan de slag met deze gelijkwaardige manier van overleg en besluitvorming.

VOORBEELD: NIEUWE SCHOOL

Een eigen school opzetten is geen sinecure en we wilden het gedegen doen. Het vaardig worden in de methodiek en tegelijkertijd allerlei beslissingen nemen in het kader van het opzetten van onze school was een geweldige combinatie. We ontdekten welke valkuilen we hadden en mochten eerst zelf ervaren wat later de kinderen op school mochten gaan ervaren. Met recht een lerende organisatie dus!

VOORBEELD: WOONGROEP

We wisten vanaf de start van ons project dat we wilden samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en met consent afspraken wilden maken.
In de opleiding kwam ons gezamenlijk doel aan de orde en vervolgens maakten we een eenvoudige organisatiestructuur. Dit gaf elke kring de mogelijkheid een Kringwerkwijzer te schrijven. Hier werd duidelijk hoe belangrijk het was de domeinen helder te beschrijven en te zien welke mandaten bij welke kring hoorden.

Neem contact met me op!