Skip to main content

Zorg

Van zorgen voor, naar zorgen dat!

  • Tijd maken door tijd te nemen
  • Positieve gezondheid als uitgangspunt voor cliënt, zorgverlener en betrokkenen
  • Samen verantwoordelijkheid dragen
  • Waardering voor elkaars diverse kwaliteiten
  • Een ervaren sociocratisch gespreksleider zorgt voor focus op de inhoud

Positieve gezondheid legt het accent op de mens, op de eigen veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Betekenisvol voor de zorgvrager, voor de zorgprofessional en voor de betrokkenen eromheen. Vaak zijn er veel mensen betrokken in de zorg en is het belangrijk om goed afgestemd te blijven.

Review Eva Keblusek, trainer en (team) coach

Sinds ik de Gespreksleidersopleiding heb gevolgd, kan ik mijn teams beter faciliteren. Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid in teams, zodat iedereen aan bod komt, iedereen voor zichzelf praat en tegelijkertijd het groepsbelang voor ogen houdt?

In mijn functie als teamcoach ervaar ik de CONSENT-methode als een heel krachtig instrument om effectief te vergaderen en samen gedragen besluiten te nemen. Sinds ik de Gespreksleidersopleiding heb gevolgd kan ik mijn teams beter faciliteren, is er meer commitment en draagvlak voor de genomen besluiten en vakkundig uitgevoerd.

In de CONSENT-methode zijn we heel helder over waar taken en verantwoordelijkheden liggen. We geven tools zodat iedereen zich kan uitspreken en zichtbaar en helder wordt waar eventuele knelpunten liggen. In zelfsturende teams is de vrijblijvendheid op gezamenlijk genomen besluiten weg. Zo kunnen betrokkenen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden.

Als de diverse disciplines en vaardigheden aanwezig zijn, kan een team goed functioneren. Hierdoor kan de beste zorg gegeven worden. Geef verandering tijd en aandacht, zodat je als gelijkwaardig team uitkomt waar je samen voor staat.

Een ervaren gespreksleider zorgt dat de Gespreksetiquete toegepast wordt en faciliteert de bijeenkomst. Het team heeft de focus volledig op de inhoud. Door gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten en interesses in je team, doe jij waar je goed in bent en je collega's ook. Zo worden alle taken met plezier uitgevoerd.

Online kennismaken

Kom het gewoon eens proberen, proeven, ervaren...

Op een ontspannen manier laten we je kennismaken met onze gelijkwaardige en slagvaardige manier van samenwerken. Je komt niet alleen luisteren, je doet actief mee. Zo krijg je een mooi voorproefje van wat er mogelijk is.

Verdiepen in de Consent-methode?

Besluit met CONSENT

Het handboek

KLEINTJE Besluit met CONSENT

Kleine boekjes op A6 formaat om een allereerste indruk te krijgen en vandaag de eerste stap te zetten. Ook heel geschikt om je omgeving enthousiast te maken!
  • Zorg

  • Onderwijs

  • Overheid

  • Wonen

  • Pubers