Skip to main content

Onderwijs

Lerend samenwerken met consent voor schoolgenoten en in je onderwijsteam

 • Visie-ontwikkeling op basis van gelijkwaardigheid met jouw collega's
 • Gedragen besluiten in jouw directeurenoverleg
 • Effectief overleg door een goede voorbereiding
 • Goed voorbeeld doet goed volgen
 • Soepel samenwerken in kleiner verband, maar met besluitvaardigheid
 • Leerlingen mee laten beslissen en verantwoordelijkheid leren dragen

(Team)Vergaderingen krijgen met onze leidraad een heldere structuur, waarbij binnen de afgesproken tijd gedragen besluiten worden genomen.

Marty Smit, mede-oprichter van de Vrije Ruimte

De training bij Baudy was een prachtige verdieping. Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen vertrouwen hebben-geven-nemen? De CONSENT-methode geeft een veilig gevoel en de ruimte om jouw ding te zeggen.

Ik moet wel zeggen dat ik dat met kinderen & jongeren veel makkelijker vind. Volwassenen hebben toch veel meer een dubbele agenda en zijn vaak strategischer bezig. Dat blijft een uitdaging.

Wil je met vertrouwen van je collega's in kleine groepen samenwerken met heldere kaders? In de CONSENT-methode leren we je te werken met mandaten. Vanuit dat vertrouwen kun je besluiten nemen, waar het hele team verantwoordelijkheid voor draagt, dat geeft een enorme kik.

Als helder is waar je als team of als individu besluiten over mag nemen, dan werkt dat soepel en wordt je bekrachtigd in jouw leiderschap.

In jouw directeurenoverleg kun je vanuit individuele praktijksituaties samen bespreken wat nodig is voor het grotere geheel. Door de kringstructuur kun je overstijgend gedragen besluiten nemen zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen. 

Leerlingen kunnen binnen de CONSENT-methode deelnemen in overleggen. Daar kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden in het vormgeven van het onderwijs en gezichtspunten delen over bepaalde onderwerpen. In de kring telt iedere mening. Democratische scholen zijn voorbeelden waar al veel met de methode gewerkt wordt. Het regulier onderwijs gebruikt de methode steeds vaker voor leerling participatie en bij teamoverleg.

Online kennismaken

Kom het gewoon eens proberen, proeven, ervaren...

Op een ontspannen manier laten we je kennismaken met onze gelijkwaardige en slagvaardige manier van samenwerken. Je komt niet alleen luisteren, je doet actief mee. Zo krijg je een mooi voorproefje van wat er mogelijk is.

Verdiepen in de Consent-methode?

Besluit met CONSENT

Het handboek

KLEINTJE Besluit met CONSENT

Kleine boekjes op A6 formaat om een allereerste indruk te krijgen en vandaag de eerste stap te zetten. Ook heel geschikt om je omgeving enthousiast te maken!
 • Zorg

 • Onderwijs

 • Overheid

 • Wonen

 • Pubers