Skip to main content

Spiegeltijd

Een vast onderdeel in vrijwel ieder ochtendritueel. Even in de spiegel kijken. Hoe zie ik er uit vandaag? Hoe sta ik erbij? Is er nog iets nodig? Ook als organisatie is het goed om zo nu en dan eens in de spiegel te kijken. Wat zien we? Is ieder van ons daar blij mee? Is er iets nodig voor iemand of voor ons als geheel?

Bij LOS Deurne houden we tenminste één keer per jaar onze visie tegen het licht. Met leerlingen en begeleiders samen. Behoeft de visie aanpassing of aanscherping? Klopt wat we doen en hoe we het doen nog bij deze visie? Dit zijn vragen waar we samen - actief, interactief en intensief - de antwoorden op zoeken en formuleren. Zo blijft de visie steeds kloppend, als een stevig fundament onder ons dagelijks handelen. Als we het even niet weten, twijfelen in een bepaalde situatie hoe we het beste kunnen handelen, nemen we de visie erbij en vrijwel altijd weten we dan wat te doen.

Toch blijven er vragen over die hiermee niet beantwoord worden, die in de lucht blijven hangen en op den duur tot frustratie kunnen leiden. Wat zou een passende plek of moment zijn om ze bespreekbaar te maken? De behoefte werd uitgesproken om vaker bewust tijd in te ruimen voor reflectie op ons dagelijks handelen en op hoe we de dingen organiseren.

En zo startten we iets nieuws: Spiegeltijd. Leerlingen en begeleiders evalueren maandelijks of een keer per twee maanden samen bepaalde onderwerpen. Op het spiegelbord, een groot whiteboard in de ‘Eat & Greet’, inventariseren we, in de weken voorafgaand aan de bijeenkomst, de vragen die er spelen met betrekking tot het onderwerp. Een voorbereidingsgroepje schrijft vragen op die al bekend zijn en anderen vullen aan.

Het eerste onderwerp waarover we spraken was de BMK. Is de BMK een Bewustmakingskring of een Bemiddelingskring? Wie kan er BMK-lid zijn? Hoe zorgen we voor voldoende nieuwe BMK-leden? Hoe lang kan iemand BMK lid zijn? Ben je nog objectief als je vaak een BMK gedaan hebt met dezelfde personen? Hoe zorg je voor een fijne start voor beginnende BMK-leden?

De eerste keren kozen we ‘Over de streep’ als werkvorm, waarbij snel zichtbaar wordt waar eenieder staat ten opzichte van de vraag. Wie wil licht zijn positie toe. Een fijne vorm, waarbij je steeds ook weer letterlijk in beweging komt. Inmiddels hebben ook de onderwerpen Evenwaardigheid en Sociocratische kringorganisatie besproken. Alledrie de onderwerpen die aan bod geweest zijn betreffen belangrijke bouwstenen van de visie. Bij alle onderwerpen bleken behoorlijk wat vragen en vraagtekens te zijn ontstaan, waarvoor we nu ruim de tijd genomen hebben om samen antwoorden te vinden.

Vooraf hebben we afgesproken dat we geen besluiten nemen tijdens Spiegeltijd. Als er iets uitkomt waarmee iemand van de aanwezigen iets wil, maakt hij of zijn een motie voor de LOS-kring. Daar wordt deze motie dan besproken en een eventueel besluit genomen. Dat je niet direct naar een oplossing hoeft, geeft ruimte aan de reflectie. Eerst eens goed in de spiegel kijken dus.

 

Dit artikel is geschreven door

Annemiek Kamp

Schrijf je in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief

Ontvang gratis de eerste hoofdstukken van ons boek Besluit met CONSENT en ontdek antwoorden op de vragen: Wat is consent en wat levert werken met consent je op?